logo logo logo logo logo
Predigtmitschnitte zum Nachhören

1. Advent
28. November 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Ewigkeitssonntag
21. November 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Buß- und Bettag
17. November 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Volkstrauertag (Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr)
14. November 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr
07. November 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Reformationstag
31. Oktober 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

20. Sonntagt nah Trinitatis
17. Oktober 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Erntedank
03. Oktober 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Fünfzehnter Sonntag nach Trinitatis
12. September 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Vierzehnter Sonntag nach Trinitatis
05. September 2021
Predigt: Diakon Mattias Ave


 

Dreizehnter Sonntag nach Trinitatis
29. August 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Zwölfter Sonntag nach Trinitatis
22. August 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Zehnter Sonntag nach Trinitatis
08. August 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Neunter Sonntag nach Trinitatis
01. August 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Achter Sonntag nach Trinitatis
25. Juli 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Sechster Sonntag nach Trinitatis
11. Juli 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Fünfter Sonntag nach Trinitatis
04. Juli 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Vierter Sonntag nach Trinitatis
27. Juni 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Dritter Sonntag nach Trinitatis
20. Juni 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Pfingstmontag
24. Mai 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Pfingstsonntag
23. Mai 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Himmelfahrt
13. Mai 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Rogate
09. Mai 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Kantate
02. Mai 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Jubilate
25. April 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Ostermontag
05. April 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Ostersonntag
04. April 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Karfreitag
02. April 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Gründonnerstag
01. April 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Palmarum
28. März 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Judika
21. März 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Laetare
14. März 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Reminiscere
28. Februar 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Invokavit
21. Februar 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Aschermittwoch
17. Februar 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Estomihi
14. Februar 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Sexagesimae
07. Februar 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Lichtmess
02. Februar 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Letzter Sonntag nach Epiphanias
31. Januar 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

3. Sonntag nach Epiphanias
24. Januar 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

2. Sonntag nach Epiphanias
17. Januar 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

1. Sonntag nach Epiphanias
10. Januar 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Epiphanias
06. Januar 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

2. Sonntag nach Weihnachten
03. Januar 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Neujahr
01. Januar 2021
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Altjahrsabend
31. Dezember 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

1. Sonntag nach Weihnachten
27. Dezember 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

2. Weihnachtstag
26. Dezember 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

1. Weihnachtstag
25. Dezember 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Heiligabend Christmette
24. Dezember 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Heiligabend Christvesper
24. Dezember 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

4. Advent
20. Dezember 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

3. Advent
13. Dezember 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

1. Advent
29. November 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Ewigkeitssonntag
22. November 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Buß- und Bettag
18. November 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Vorletzter Sonntag im Kirchenjahr
(Volkstrauertag)
15. November 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Drittletzter Sonntag im Kirchenjahr
08. November 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Gedenktag der Heiligen
01. November 2020
Predigt: Diakon Ave


 

Reformationstag
31. Oktober 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

18. Sonntag nach Trinitatis
11. Oktober 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Erntedank
04. Oktober 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

Michaelis
27. September 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

12. Sonntag nach Trinitatis
30. August 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

10. Sonntag nach Trinitatis
16. August 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer


 

09. Sonntag nach Trinitatis
09. August 2020
Predigt: Pastor Dr. Olaf Krämer